X  Tanca Història del temps de l’estació
ActualAvuiAhirjuny2024Tot el temps
Temperatura (C)16.3 ↑ 16.3 (13:04)
↓ 12.2 (10:04)
↑ 19.1 (15:49)
↓ 9.6 (00:50)
↑ 22.1 (1)
↓ 8.2 (11)
↑ 28.1 (Maig 1)
↓ -6.8 (Gen11)
↑ 57.4 (2015 Jul 30)
↓ -42.3 (2016 Feb 15)
Pluja (mm)n/a 3.60.04.71277.454387.3
Humitat (%)65 ↑ 91 (04:19)
↓ 65 (13:04)
↑ 85 (00:50)
↓ 64 (02:34)
↑ 98 (1)
↓ 40 (5)
↑ 99 (Gen2)
↓ 30 (Gen11)
↑ 100 (2015 Gen1)
↓ 0 (2016 Ago 30)
Rosada (C)9.7 ↑ 12.7 (02:04)
↓ 9.5 (12:49)
↑ 14.1 (19:50)
↓ 6.4 (00:19)
↑ 17.8 (1)
↓ 4.7 (5)
↑ 17.8 (Jun 1)
↓ -14.1 (Gen8)
↑ 37.7 (2015 Jul 30)
↓ -27.9 (2022 Des 28)
Pressió (hPa)1003.1 ↑ 1003.1 (13:04)
↓ 998.0 (04:49)
↑ 1019.1 (00:50)
↓ 1004.1 (19:34)
↑ 1023.1 (2)
↓ 998.0 (15)
↑ 1036.3 (Gen9)
↓ 974.9 (Feb 22)
↑ 1047.0 (2020 Gen20)
↓ 969.9 (2023 Nov 5)
Vent (m/s)0 0.0 (02:04)7.5 (00:50)7.5 (11)14.8 (Gen22)17.5 (2018 Gen18)
Ràfega (m/s)0 0.0 (02:04)0.0 (00:04)0.0 (1)0.0 (Gen1)12.2 (2015 Des 13)
Solar (w/m2)0 0 (02:04)0 (00:04)0 (1)0 (Gen1)431 (2023 Sep 22)
UV (Index)1.3 4.4 (10:49)2.2 (15:49)6.1 (11)6.1 (Jun 11)6.1 (2024 Jun 11)