Meteo Systeemconfiguratie

Meteo System Configuration

Informatie-overzicht voor Apparatuur en Opstelling

Survey on equipment and location

Inleiding voor Configuratie-info

Deze pagina is gemengd 2-talig, voorzover zinvol.
Alle PWS-sensoren zijn draadloos [433MHz], tenzij anders vermeld.
De sensoren van Nexus werken op batterijen, evenals de de binnensensoren van WS7000.
De batterij van de anemometer van Nexus heeft ook een zonnecel-voeding.
De buiten-sensoren van WS7000 zijn allemaal voorzien van zonnebatterijen.
Alle Raspberries en ESP8266s gebruiken netspanningsvoeding, en gebruiken WiFi voor communicatie,
m.u.v. ESP8266_G en ESP8266_J die zonnecelvoeding hebben, resp. ESP8266_K die zonnecelvoeding heeft en LoRa-communicatie.

At-work: in oprichting of onder test, niet online.
Voortgang vooral afhankelijk van binnenkomst van componenten en van testresultaten:
zolang testen niet goed afgerond, geen 'officieel' deel van de configuratie.

Introduction to Configuration info

This webpage is mixed dual-language, to the extend practical.
All PWS sensors are wireless [433MHz], unles stated otherwise.
All Nexus-sensors and the inside-sensors of WS7000 are battery-powered: the Nexus anemometer-battery has 'solar-assistance'.
All outside-sensors of WS7000 have solar-charged batteries.
All Raspberries ESP8266s have mains power supply, and apply WiFi for communication,
besides ESP8266_G and ESP8266_J which are solar_powered, and ESP8266_K which is solar_powered and applies LoRa for communication.

At-work: under investigation, construction or testing, not online.
Progress mainly dependent on arrival of components and of results of tests:
if testing not finished OK, not 'official' part of the configuration.

PWS-Segment
[Function]
TFA_Nexus
[PWS1]
WS7000
[PWS2]
Domoticz1
[HomeControl1]
Domoticz2
[HomeControl2]
Opmerkingen/ Remarks
Thermometers 1* in Nexus Console
+5*Wireless:
+7,5m/ +2,5m/ +1,5m /+0,2m
+1*light-mod
5*Wireless:
+1,5m/ +0,5m/ -0,1m
+1*indoor
+1*light-mod
Nexus Nexus+ WS7000
[+ESP8266s]
Thermometer at +7,5m
is part of the anemometer.
At-workExpansion being investigated
for Extra Temp
at +1,5m/+0,5m/+0,1m/
-0,1m/-0,2m/
-0,5m/-1m
Hygrometers 1* in Nexus Console
+3*Wireless:
+2,5m/ +1,5m/ +1,5m
4*Wireless:
+1,5m/ +0,5m/ +1,5m
+1*indoor
Nexus Nexus+ WS7000
[+ESP8266s]
Anemo-thermometer has no related Hygro.
Thermometers presently fitted at +0,2m and at -0,1m have related Hygro at +1,5m.
'light-mod'-Thermometers have related Hygro applied for %-Lightlevel.
At-workExpansion being investigated
for Extra Hum
at +1,5m/+0,1m/-0,1m
+ indicators
for rain &
leafwetness
Barometers 1* in Nexus Console 1*Wireless 1*BMP180 2*BME280
(at ESP8266s)
+ 'virtual' BMP180
BMP180 is wired to Domoticz1:
copied to Domoticz2
At-workExpansion coming up
as part of measurement Waterlevel
Regenmeters/ Rain Gauges 1*Wireless 1*Wireless Nexus Nexus+ WS7000 Both gauges located
on roof at +3m
Windmeters/ Anemometers 1*Wireless:
+7,5m
1*Wireless:
+6,5m
Nexus Nexus+ WS7000 Both meters on common mast
At-workBeing developed:
interface with 3rd
windspeedmeter in mast
at lower level
Licht/Zon, Light/Solar 1*Modified Thermometer:
on roof
at +3m
1*Modified Thermometer:
in mast
of anemometers
Nexus Nexus+ WS7000
[+ESP8266s]
For ESP8266s, see the separate table
At-workBeing investigated:
SI1145 @ Domoticz3?
+ Light-sensor semi-WS7000/19
UVI - - 1*UVN800 1*UVN800
+1*GUVA +1*ML8511
@ ESP8266G
+1*SI1145 at Domoticz3?)
1 shared sensor UVN800.
At-workGUVA_S12SD:
under test.
UVN800+ML8511:
zenith-scanning.
SI1145@Domoticz3:
Auxiliary.
Fijnstof/ Dust - - - 2*ESP8266 For ESP8266s, see the separate table
Waternivo/
Waterlevel
- - - 1*ESP8266 At-work
Being investigated:
Below surface
0 till <-1m

For ESP8266s, see the separate table
433MHz comms integrated integrated RFXCom RFLink
868MHz comms - - - Controller1 At-workBeing investigated:
LoRa for remote sensing
WiFi-ESP8266 - - - Controller1 For ESP8266s, see the separate table
System Interfaces 1*USB@Console + Wireless 2*RS232@PC-Interface + Wireless RFXCom + Ethernet RFLink + WiFi + Ethernet USB and PC-interfaces
link to PCs
Console 1*, incl. USB-interface 1*, standalone PC@LAN/
remote by Ethernet
PC@LAN/
remote by Ethernet
Domoticz control by webinterface & PuttySSH
Processing 1*WsWin@PC + Domoticz1/2 2*WsWin@PC + Domoticz1/2 Domoticz&Python @Raspberry Domoticz&Python @Raspberry For ESP8266s, see the separate table
Application Primary PWS Secondary PWS Home Controller1 Home Controller2 Time-control:
PWSes use DCF77/
Home Controllers and ESP8266es use NTP

ESP8266-Info

ESP8266_WEMOS
Behalve ESP8266-nodes C, H en K zijn alle nodes uitgevoerd met Wemos_DiMini PCBs.
Nodes C en H zijn NMCU, terwijl K een zgn. Marvin-board is.
At-work: in oprichting of onder test, niet online.

Except ESP8266-Nodes C, H and K all nodes applying Wemos_D1Mini PCBs.
Nodes C and H are NMCU, while K is a Marvin-board.
At-work: under investigation, construction or testing, not online.

ESP8266 Locatie/
Location
Thermometer Hygrometer Licht/
Light
Relais/
Relays
Anders/
Other
Opmerkingen/ Remarks
A Meterkast/
Switchboard
1*DHT22,
1*DS18B20,
1*SHT11
1*DHT22,
1*'Pin/Fork'-sensor,
1*SHT11
- 1*FanControl - Kruipruimtemeting/
Sensing Temp&Hum under Floor
B Opslag/
Store-room
1*DS18B20 - - - - At-workInterfaces for 3rd windspeedmeter
C Zolder/
Attic
1*DHT22 1*DHT22 2*BH1750+
1*LDR
- - Lichtmeting:
Oost(150)+West(210)+
'Rug/Opwaarts'/
Lightsensing:
East(150)+West(210)+
'Back/Up'
D Tuin/
Garden
3*DS18B20 - - - 1*Leafwetness At-workExpansion of Meteo sensing
for leafwetness
+ for Temp at -20cm, -50cm & -100cm
E Schuur/
Garage
1*LM35
Thermo-sensor STECA
- - At-work1*FanControl STECA 2*S0-interface:
STECA + SOLIS
STECA&SOLIS
-inverters:
At-workBackup for
Measurement & Control
F Schuur/
Garage
1*DHT22 1*DHT22 - - At-work1*S0-interface:
Involar
General Display
& Involar-inverter
At-workExpansion of Meteo sensing
for Rain-indicator
[on roof]
G Dak/
Roof
- - 2*TL2561+
1*BH1750
(zenith dome)
either
1*GUVA[UVI_ADC]
and/or
1*ML8511[UVI_ADC]
- - At-work Lichtmeting:
Zenith+Oost(150)+West(210)/
Lightsensing:
Zenith+East(150)+West(210)
UV-sensors:180
+ zenith-scanning
H Schuur, aan meteo-mast op +3m/
Garage, on meteo-mast at +3m
1*DHT22 + 1*BME280 1*DHT22 + 1*BME280 - - 1*SDS011
Fijnstof1, Hoofd-meting/
Dust1, Main sensing
BME280 incl. Barometer
I Schuur, op +2,5m/
Garage, at +2,5m
1*BME280 1*BME280 -
- 1*GP2Y10
Fijnstof2, Hulp-meting/
Dust2, Aux. sensing
BME280 incl. Barometer
J Tuin, op +0,1m/
Garden, at +0,1m
1*BME280 1*BME280 - - 1*MS5611 temperature
& pressure-sensor
EXPERIMENTAL
At-work WaterLevel-indicator
Zie tekst hieronder
See text below
K Tuin, op +1,5m & +0,1m/
Garden, at +1,5m & +0,1m
2*SHT31 2*SHT31 - - 1*Bladvocht-indicator2/
Leafwetnes-indicator2
EXPERIMENTAL
At-work Remote LoRa Test Setup

ESP8266_J is voor experimentele nivo-indicator voor grondwater
Zijn referentie-BME280-sensor heeft dubbel-functie als lokale T/H-sensor op +10cm boven oppervlakte.
De sensor MS5611 heeft betere meetresolutie en groter meetbereik, maar geen R.V.-info.
ESP8266_J is for experimental indicator of level of ground-water
It's reference BME280-sensor double-acts as local T/H-sensor at +10cm above surface.
The sensor MS5611 has better resolution&range, but no Humidity-info.

bovenkant pagina


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages


Meteo_Layoutpagina
Copyright © 2013-2019 T4S