Meteo-Systeem, layout


Een enkel Personal Weather Station (~ PWS) met sensoren voor windsnelheid, windrichting, neerslag, luchtdruk, temperatuur en vochtigheid kan voorzien in de basis-invulling voor een lokale meting van de weersomstandigheden.
Voor een ruimere invulling is voor deze locatie een configuratie opgebouwd met 2 PWSen, plus een 'Meteo-annex' aan het Domotica-Systeem.
MeteoSystem_Configuratie

nexuspro-configuratieDe meteoset TFA NEXUS is in deze configuratie het 'primaire' PWS. De console leest de sensoren draadloos uit (waaronder 3 temp/vocht-sensors) en logt de data.
De bijbehorende server leest periodiek die logging uit en maakt daaruit grafieken en tabellen, zoals een eigen, lokale actuele samenvatting, korte datatabel, laatste grafiek en eerdere grafiek.
De data gaat daarnaast als upload naar een WUnderground-samenvatting, naar AWEKAS, en naar
weer.
Via die uploads wordt de PWS-info deel van het grotere, wereldwijde weerbeeld.
Historische data uit het Nexus-systeem is op deze website beschikbaar, in tabel-vorm als regel per dag, voor de volgende tijdvakken: vanaf 30 Juli 2014, voor 2015, voor 2016, voor 2017, en voor 2018.
Lichtwaarden sinds 1 april 2015.


Sensorenmast Sensorenmast2 Sensorenmast2A Nexus_lage_sensor Nexus_20cm_sensor WS7000_hoge_sensor, origineel WS7000_hoge_sensor, verpakt WS7000_lage_sensor WS7000_bodem_sensor

Voor vergrootte afbeelding klik op een bovenstaand plaatje

Meervoudige meetsensoren en/of meervoudige PWSen hebben meerwaarde:

  • Redundantie is zinvol, om continuiteit van de registraties te waarborgen.
  • Meervoudige sensoren voor bijv. temperatuur/vocht maken het mogelijk op meerdere locaties tegelijk te meten: weer kan heel plaatselijk bepaald zijn.
  • Naast horizontale spreiding kun je met meervoudige sensoren ook op verschillende hoogtes meten t.o.v. het maaiveld, bijv. hoog op ca. 3~4m, op nominale hoogte (van +1,5m), laag boven de grond (= 'klomphoogte') of in de grond (= 'bodemtemperatuur').
  • Een ouder, nog goed functionerend PWS kan daarbij prima dienen als 'aanvulling' van het primaire PWS en als backup daarvan:
    zo'n 2e PWS is ook heel bruikbaar voor experimenten zonder invloed op het primaire PWS, zoals uitproberen van sensorposities, van diverse vormen van bescherming tegen zonlicht & neerslag, en van diverse software.
  • Hoe meer sensoren, hoe meer meetwaarden = meer info voor correlatie.
    Dat vraagt wel dat de sensoren goed opgelijnd zijn: bijv. de luchtdruk-uitlezing moet voor alle 3 druksensoren gecalibreerd zijn t.o.v. het dichtsbijzijnde KNMI-station op Luchthaven Twenthe.
  • Verschillen in sensorsets geven een iets ander zicht op metingen van hetzelfde aspect (zoals bijv. voor vergelijk van tuin en kruipruimte), en rekening houdend met de verschillen kun je dan soms conclusies trekken.
ws7000-configuratie De oudere meteoset Conrad WS7000 is in die zin het 'secondaire' PWS, met draadloze uitlezing van zijn sensoren (waaronder 4 temp/vocht-sensoren), parallel via 1 display en via 2 PC-interfaces waarvan de dataloggers in de achtergrond de data van de sensoren registreren.
PC-interface1 ondersteunt sinds 2001 de lokale vertoning & verwerking voor diverse doeleinden, sinds 2003 vanaf deze locatie, eerst voor continue registratie met de Conrad-software, nu vooral experimenteel voor uitproberen van software en instellingen, en als adhoc backup voor PC-Interface2.
Als voortzetting van de meetreeks gestart met PC-interface1 levert PC-interface2 via een aparte server sinds 2008 onregelmatig een update voor een weerplaatje.
Dat plaatje is sinds begin 2014 vergelijkbaar met dat van het Nexus-PWS, en geeft aanvullend daarop een eigen WUnderground-samenvatting, een laatste samenvatting, korte tabel met laatst gelogde data, laatste grafiek en eerdere grafiek.
Historische data uit de genoemde meetreeks van het WS7000-systeem is op deze website beschikbaar, in tabel-vorm als regel per dag, voor de volgende tijdvakken: 1e Halfjaar 2014, 2e Halfjaar 2014, voor 2015, voor 2016, voor 2017, en voor 2018.
Lichtwaardenmeting sinds 20 januari 2015. Bodemtemperatuurmeting sinds 09 Juli 2016 [voordien invertertemperatuur].
Data van 2003 t/m 2013 is samengevat in een tabel per jaar.

UV_sensorHet Domotica-systeem leest (via betere ontvangers) de draadloze sensordata van het Nexus_PWS en het WS7000_PWS direct parallel mee en heeft ook eigen sensoren voor temperatuur, vocht, luchtdruk en UV.
Goed gemeten waarden van IR en Licht ontbreken (nog). De Domotica-computer maakt nu voor lichtwaarden enerzijds een schatting op basis van nominale informatie en gemeten meteo-info, i.c.m. actuele wolkendek-informatie van de nabijgelegen vliegbasis Twenthe, en anderzijds levert een provisorische opstelling meetwaarden.
Uit deze informatieset wordt periodiek een upload gemaakt naar de WUnderground-webpagina's van het Nexus_PWS (met de geschatte waarden) en van het WS7000_PWS (met de meetwaarden), en naar Weather Observation Website - KNMI, en naar PWS Weather.
De uploads vanuit het Domotica-Systeem zijn hoogfrequenter dan die uit de servers met WsWin-software, die als backup dienen.

Nexus_Licht&Regen WS7000_Licht_aan_mast In iedere PWS is een ruwe, ongecalibreerde lichtmeting m.b.v. 1 omgebouwde thermo/hygro-sensor, waarvan de thermovoeler is vervangen door een lichtvoeler.
Voor het Nexus_PWS zijn dat 2 schuin-gekoppelde elementen in een glazen bol, en voor het WS7000_PWS als 1 element in een 'huls' aan de sensorenmast.
Het Licht-niveau wordt in principe als schijnbare temperatuur gemeten, met vertaling daaruit naar percentage voor Zon-helderheid en voor de webgrafieken.

De meteo-grafieken tonen neerslag in een balkendiagram als actuele waarde mm/meting, samen met een grafieklijn met optellende waarde per 24 uur!
De dunne, onderbroken Temp&RV-lijnen zijn voor de laaggeplaatste thermo/hygro-meters.

Lucht-kwaliteit/ Fijnstof-vervuiling begint steeds meer belang te krijgen.
Momenteel is er wel een officieel nationaal meetnetwerk, maar dat is niet fijnmazig genoeg voor 'lokale' conclusies.
GP2Y10-sensor SDS011-sensor
Daarom in dit Meteo-Systeem een toevoeging van een eenvoudige breedband-dustsensor type GP2Y10 aan Domoticz voor een globale' indicatie' en een nauwkeuriger sensor SDS011 die gesplitst meetresultaten geeft voor deeltjes van 2,5 micron en 10 micron, en die meetwaarden upload naar een internationaal netwerk.

Tabellarische samenvatting

Aanvullende Meteo-informatie

Top pagina start rubriek


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

startpagina
Copyright © 2013-2018 T4S