Tempest: vergelijk van meetwaarden

Vergelijken van meetwaarden is nodig om te kijken of de sensoren zich bewegen binnen de toegestane marges.
Niet alleen onderling voor overzicht binnen de configuratie, maar ook vergelijken met referenties (waar beschikbaar).

Tempest-configuratieToevoegen van het Tempest_PWS is een aspect dat volgt uit de leeftijd van mijn WS7000-PWS, in combinatie met de beperkingen van het TFA_Nexus_PWS.
Een oplossende invulling is om een kompleet, modern PWS toe te voegen aan de configuratie:
na validatie draaien mogelijk de rollen om, wordt Tempest de primaire PWS en worden TFA_Nexus en WS7000 de aanvullende/ondersteunende PWSen (of verdwijnen).

De info-vertoning van het Tempest_PWS komt voorlopig alleen uit/via externe bronnen:
- de bijbehorende Weatherflow-stationswebsite,
- daaruit een WU-link voor dit station,
- daarnaast een gekoppelde variant van het bijbehorende PWS-Dashboard.

Koppeling met&vanuit Domoticz is de volgende stap van integratie.

Eerste stap daarbij is uitlezing van Weatherflow via JSON-call en door data-uitlezing van de WU-link.
Na extractie van data een uitvoer naar AWEKAS_Stationsweb
incl. benodigde calibratie-correcties.

Uit de bovengenoemde extractie hieronder Experimenteel vergelijken van de verschillende uitlezingen, gericht op oplijning.
Op deze webpagina periodieke vergelijking van ongecorrigeerde tijdlijnuitlezingen van significante sensoren van TFA_Nexus_PWS en WS7000_PWS en van geselecteerde Licht-sensoren.
Voor de nieuwe mogelijkheid ontladingen te zien, is een tijdlijnvergelijk toegevoegd van ontladingen t.o.v. meteo-info in Tempest.
Let op de 'eigenaardigheid' van RRDTool van auto-schaling, en dat een max. neerslagwaarde/24uur van < 1mm wordt aangegeven op een schaal van 0m ~ 999m.

Alle T&H-, Neerslag- en Wind-sensoren "zoals aangeschaft" [Neerslagmeting van Nexus en WS7000 is wel lokaal met doorstroom gechecked],
Luchtdruk is uitgebreid vergeleken met KNMI AWS_Twente, en voor Nexus en WS7000 daarmee opgelijnd,
Licht&UV vergelijkend met online rekenmodellen, en daarmee plausibel opgelijnd.

Vergelijk_Temp Vergelijk_Vocht Vergelijk_Regen Vergelijk_Druk
Vergelijk_Licht Vergelijk_UV Vergelijk_Ontladingen
In de uitgebreide collecties vergelijkingen voor licht-sensoren en voor wind-sensoren zijn al wel op veel plaatsen de benodigde oplijn-correcties geschat & ingevoerd.

Top pagina Top rubriek


Waarnemingen & Conclusies/Acties

bovenkant pagina

English version


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

Top Experimenten_pagina
Copyright © 2013-2021 T4S
Samenvatting voor Rechten & Verantwoordelijkheden / Summary for Rights & Liabilities