Domotica-Systeem, layout

Domotica vergemakkelijkt het leven door automatisering van uitlezing & aansturing van allerlei 'routine'-zaken.

In deze configuratie worden voor Domotica 2 computers ingezet van type Raspberry Raspberry_Pi met Domoticz Domoticz als 'centrale & geprogrammeerde' uitlezing & sturing.

Actuele status/ bijzonderheden:

De sturing voor 230V-schakelaars via KlikAanKlikUit-Units (= zgn. KAKU's, als Domotica-Actuators) is gericht op verbruikers zoals

 • 'zware' apparaten (bijv. wasmachine en -droger)
 • verlichting
 • koeling of verwarming van ruimtes
De sturing van voeding voor kleinere apparaten is via Relaiskaarten op ESP8266s die optreden (aangestuurd vanuit de Domotica-computers als deel van het WiFi-segment) voor:
 • sensing & display
 • ventilatie
 • hulpcircuits voor goed/beter functioneren van de STECA-inverters

Domotica_Configuratie

De 2 Raspberry-computers verzorgen voor Domoticz redundant de uitlezing & aansturing via een zender/ontvanger op 433MHz, type RFXCom resp. type RFLinkGateway.
Sensor-informatie die je daarvoor nodig hebt:

 • Actuele Status van de 230V-schakelaars, door uitlezing van die status via de KAKU's
 • Actueel beschikbaar vermogen uit de inverters.
 • Actuele Meteo-info, zowel buitenshuis als binnenshuis (uit de sensoren van TFA_Nexus, WS7000 en Domotica), om a.h.v. licht-, temperatuur- en vocht-waarden de verlichting resp. ventilatie/koeling/verwarming te schakelen
 • Nominale licht-informatie, om a.h.v. nominale info voor zonsopgang, zonsondergang en zonsterkte te bepalen of verlichting wenselijk is, cq of PV-productie wel/niet mogelijk is.
 • Actuele informatie m.b.t. de STECA-inverters voor vermogen en temperatuur van de koellucht, om te bepalen ˇf en hoe hard de ventilatoren aangezet moeten worden.
 • Accurate tijd-informatie als referentie voor gepland in- en uitschakelen van processen en apparatuur.
Het PV-systeem verzorgt directe uploads naar PVOutput.org voor de STECA- en SAJ-inverters.
Het Meteo-systeem verzorgt directe uploads naar WUnderground.
Het resultaat daarvan wordt door het Domotica-systeem weer uitgelezen, maar dat is een omweg, en die datasets zijn niet bedoeld voor Domotica-doeleinden.

M.b.t. PV-informatie levert het Domotica-systeem een directere invulling door

 • Vermogens-meting
  230V-Netwerk# basic uitlezing van vermogen en energie m.b.v. een S0PulseCounterModule van alle 5 kWh-meters tegelijk:
  de informatie hieruit wordt gebruikt als achtergrond-informatie binnen Domoticz en voor PVOutput.org
  # uitgebreidere uitlezing via het LAN van de PVLoggers voor de STECA-inverters en voor de SAJ-inverter.
  Dit is een direct duplicaat van de upload-info naar PVOutput.org
  # RS485Shielduitgebreidere uitlezing via een 'RS485-shield' op de Raspberry van de kWh-meter die is gekoppeld aan de Involars-inverters.
  Daaruit wordt door het Domotica-Systeem als PVLogger zowel de upload-info afgeleid voor PVOutput.org als voor Domoticz-gebruik
 • Temperatuurmeting
  Paneel_temp# uitlezing van de paneeltemperatuur aan de onderkant van ieder van de arrays:
  met die 4 temperatuurmetingen kan bepaald worden hoeveel vermogen potentieel uit de betreffende panelen kan komen, rekenend met de (negatieve) temperatuurcoŰfficient van de PV-elementen
  # uitlezing van de luchttemperatuur in de koelluchtspleet tussen de STECA-inverters:
  met die temperatuurmeting kan bepaald worden ˇf/hoeveel koeling nodig is.
  De meetsensoren zijn 1Wire-thermometers type DS18B20.DS18B20TO92
 • berekening van aanvullende informatie per invertergroep voor upload & vertoning in PVoutput.org onder Extended Data, zoals temperaturen, voltages en vermogens
 • berekening van het 'Systeem'-vermogen voor upload & vertoning in PVOutput.org samen met een referentie-lichtniveau bepaald door het Meteo-systeem.
 • berekening van de nominale lichtsterkte, zoals aangegeven op de layout-pagina van het Meteo-Systeem, incl. upload van die info naar de Systeem-pagina bij PVOutput.org
De info van het PV-systeem wordt in het Domotica-systeem toegepast om te bepalen ˇf voldoende vermogen beschikbaar is om verbruikers bij te schakelen, met het doel om die verbruikers vooral op lokaal opgewekt PV-vermogen te laten draaien.

Het Domotica-Systeem zorgt voor een frequente, continue, afgestemde upload van meteo-info naar de pagina's bij WUnderground.
Het Domotica-systeem maakt daarvoor 'lokaal' functionele invullingen door:

 • direct uitlezen van de draadloze sensoren van het TFA_Nexus_PWS en van het WS7000_PWS
 • TFA_Nexus_PWS heeft geen draadloze sensor voor luchtdruk, en voor opvulling van dat gat in de redundantie is er meting van de luchtdruk m.b.v. een I2C-sensor BMP180 (met tegelijk een meting van de lokale temperatuur).
 • bewerking van de ontvangen data waar nodig voor oplijning, opschalen, samenvoegen, afleiden van waarden e.d.
 • de waarden uit ontvangst en bewerking worden gebruikt voor de bovengenoemde upload-invulling naar de 2 accounts bij Wunderground. Tevens upload naar WOW en naar PWSWeather.
De info van het Meteo-systeem wordt in het Domotica-systeem toegepast voor weer- en lichtafhankelijke regeling van apparaten.

Web-uitingen voor experimentele implementaties eerst via een extra webpagina.

Aanvullende Domotica-informatie

bovenkant pagina


Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

Top PV&Meteo_startpagina
Copyright © 2013-2018 T4S