Systeemdenken

System_ConfigAltijd al een inzet gehad om 'Systemen' te bouwen, zowel in werk als daarbuiten, en dat wil ik in deze website tot uitdrukking brengen.
Vaak onbegrepen en een gemiste kans, maar
een 'Systeem' is meer dan een losse verzameling en eenvoudige optelling van elementen.
Het ideaal is dat de combinatie effectief een sterke keten is met toegevoegde waarden.
De meerwaarde is dat in een 'Systeemketen' de elementen
- met een vooraf doordachte opzet bij elkaar zijn gezocht,
- een doelgerichte basisstructuur hebben,
- bij elkaar passen,
- netjes aan elkaar gekoppeld zijn van begin tot eind van de keten,
- helemaal worden benut op hun beste/gewenste eigenschappen (met vermijden of opvangen van 'zwakke' aspecten)
- elkaar ondersteunen en aanvullen.
Met Systeemdenken krijg je overzicht van de elementen van de keten, hun eigenschappen en hun samenhang.
Als 'reserve', 'expansie' en 'redundantie' ook gewenste kenmerken zijn, dan moeten & kunnen daarvoor in die opzet al bij voorbaat 'handgrepen' worden voorzien.
Om te kunnen beslissen en regelen moet een Systeem naast een besturing ook ruimschoots meetpunten hebben,
want 'Meten = Weten', niet alleen voor het Systeem zelf, maar ook voor informatie naar de Gebruiker .....
Wat technisch geldt, kun je vaak ook vertalen naar organisatievormen.

Voorbeelden genoeg, ook dicht bij huis!

In mijn huis zit het bovengeschetste Systeem met de volgende hoofd-elementen.

Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek Start Experiment-rubriek

In de beschrijving van ieder van die elementen naast de realisatie en resultaten ook uitleg van configuratie en achtergronden.
Daardoor een website met (te)veel 'verhalen'.

Deze website is bewust 'old skool/ eenvoudig van opzet' gehouden, met heel basic codering (zelfs zonder menu-balk e.d.),
want het gaat om de inhoud, niet om 'franje' .....
'Franje' kost tijd voor maken & onderhoud, en soms snelheid: beter robuust 'basic'.
Continu in ontwikkeling.
Directere vervolgkeuze naar subpagina's kan via de Sitemap/Jumplist voor deze website:
'Systeemstatus' te vinden in het overzicht bij de Domotica-beschrijving.
Quicker access to subpages is possible through the Sitemap/Jumplist for this website:
'System status' is in the survey in the Domotics description.

Hoofd-elementen

Voor energiegebruik en voor informatievoorziening koppelt thuis mijn 'Systeem' de volgende elementen:
 • Infrastruktuur, als Drager van het Systeem
  • Start 230V-rubriek Het 230V-Netwerk is de interne voedings-infrastructuur.
   Dit netwerk verbindt de Verbruikers en het PV-productiesysteem met elkaar en met het publieke 230V-grid.
  • Start LAN-rubriek Het Local Area Network (~LAN) is de interne data-infrastructuur.
   Dit netwerk verbindt via ethernet-verbindingen alle computers van gebruikers voor informatie & communicatie, zowel intern onderling, als extern met het internet.
 • Sensoren & Actoren, voor de Activiteiten binnen het Systeem
  • Start PV-rubriek Het PV-Systeem 'vangt' zonne-energie met de PV-panelen en genereert daaruit 230V-vermogen via inverters (~ omvormers).
   Het PV-syteem levert via een aparte groep zijn vermogen aan het 230V-netwerk, geeft informatie via zijn loggers aan het LAN (incl. WAN/internet), en ontvangt vanuit het LAN besturingsinfo.
  • PV-productie en veel andere activiteiten hebben directe samenhang met de weersomstandigheden.
   Voor weer-info kun je uitgaan van info van organisaties zoals KNMI e.d., maar 'lokale info' is directer.
   Start Meteo-rubriek Het Meteo-Systeem voert daarvoor waarnemingen uit, is via een server verbonden met het LAN (incl. WAN/internet) en logt & verdeelt actueel & historisch weerbeeld, tevens als referentie-informatie voor energie-verbruik, energie-opbrengst en voor domotica.
   In vele vormen, vanaf een samenvatting tot uitgebreide lijsten.
  • Start Domotica-rubriek Het Domotica-Systeem schakelt een aantal 230V-verbruikers op basis van scripts en data.
   De gebruikte data komt van het Meteo-Systeem, van het PV-systeem, van het LAN (incl. WAN/internet), en van directe interfaces.
   Anderzijds dient het Domotica-Systeem als 'rekencentrum' ter ondersteuning van de andere systemen.
  • Start Experiment-rubriek Sommige elementen hebben nog niet hun plaats gevonden binnen de configuratie.
   Of ze staan bewust aan de zijlijn.
   Dat zijn de rubrieken Experimenten en Supplementen.
Met die opbouw heb je een zelfregelend energy management system, met uitgebreide informatie naar de gebruiker.
Duurzaam_cyclus Duurzaamheid speelt daarbij overal een rol.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek Start Experiment-rubriek volgende rubriek


Start 230V-rubriekHet 230V-Netwerk verzorgt de voedingverdeling binnen het 'Systeem'.
230V-Netwerk
Het interne 230V-huisnetwerk is via de meterkast aan het publieke 230V-Grid gekoppeld.
De meter van de netwerkbeheerder meet daar de afname en teruglevering van/naar het 230V-grid:
uitleesbaar door de Domotica via de P1-interface.
Voor een eerlijk beeld van interne productie en intern verbruik zijn de 9 groepen in die meterkast verdeeld in 3 hoofdgroepen:
 • 2 hoofdgroepen voor Verbruik met daarachter ieder 4 verbruikersubgroepen, voor veilige verdeling van de last
 • 1 hoofdgroep voor PV-productie met daarachter 4 PV-productiesubgroepen, voor veilige scheiding van de inverters
 • De verbruikers-hoofdgroepen, de productie-hoofdgroep en de productie-subgroepen hebben ieder een eigen vermogenmeter (= M) die online worden uitgelezen door loggers aan het LAN.
Diverse verbruikers worden nog apart in de gaten gehouden met een extra, lokale meter op de aansluiting.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek Start Experiment-rubriek volgende rubriek Top rubriek


Start LAN-rubriekHet Local Area Network (~LAN) verzorgt de data-uitwisseling binnen het 'Systeem'.
Data-Netwerk
Een modem/router verbindt het LAN met de buitenwereld = WAN/Internet.
Het LAN gebruikt kabel & Wifi voor interne verbindingen, maar ook het 230V-netwerk als 'semi-kabel'-verbinding naar moeilijker bereikbare posities (m.b.v. Homeplug/Powerline).
De computers aan het LAN verdelen de functionaliteit en regelen data-opslag.
De 'gebruikelijke' clients binnen het LAN zijn PCs, Tablets, Smartphones en Servers/Netwerk-drives, maar ook VOIP-telefoon, radio/TV en een vari�teit aan domotica-apparaten.
Specifieke computers en servers bedienen de aangegeven Loggers, Meteostations en Domotica.
Het LAN is gesegmenteerd voor beveiliging.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek Start Experiment-rubriek volgende rubriek Top rubriek


PV_system Het PV-Systeem bestaat uit PV-panelen en inverters met bijbehorende PV-Loggers:

Opzet/ Configuratie

De opbrengst van de PV-panelen wordt direct gebruikt om de verbruikers in huis te voeden:
een overschot gaat als teruglevering naar het publieke 230V-grid [want (nog) geen lokale opslag].
De PV-panelen liggen op de oostkant van het zadeldak en op het platte dak, omdat daar de meeste opbrengst is te verwachten.
PV-opstelling-overzicht De opdeling van 30 panelen over 9 inverters beperkt de invloed van belichtingsverschillen over de panelen.
Sinds 2004 stapsgewijs (al lerend) uitgebouwd van 375Wp tot 2018 (en daarna) een nominale paneel-capaciteit van > 5000Wp waaruit de inverters effectief max. 4900 kWh/jaar kunnen maken.
Een kleine bijdrage aan duurzame energie-opwekking.
Diverse manieren van uitlezing d.m.v. PV-Loggers geven inzicht m.b.t. de actuele PV-productie en historisch verloop.

 • De Logger aan de 230V-uitgang van het PV-Systeem vat het totale uitgangsvermogen samen in grafieken voor actuele dag-opbrengst en voor eerdere dag-opbrengst.
 • Binnen de configuratie hebben de groepen inverters ieder een Logger die op het LAN een lokaal beeld maakt en een upload naar de database van PVOutput.org, die daaruit grafische beelden en tabellen maakt.
 • Voor de 2 grootste groepen verzorgt daarnaast de bijbehorende Logger ook een upload/inverter naar de FP4All-server
 • Het Domotica-Systeem heeft een aantal eigen meetpunten bij de inverters, en leest voor bepaalde schakelfuncties ook info terug van PVOutput.org.
Meer info over de configuratie en functies (met verdere links) op deze layout-pagina.
De 'opstelling' is de basis voor het functioneren, maar vooral de weersomstandigheden bepalen steeds de 'echte' prestaties van het PV-Systeem, en daarom is een Meteo-Systeem integraal deel van mijn Systeem-opzet, met voor niet-lokaal meetbare aspecten een koppeling naar externe informatie, zoals voor zon & wolken.
PV-paneelmeting Naast zoninstraling speelt lokaal ook de temperatuur van de panelen een rol:
iedere graad verschil t.o.v. de basiswaarde van 25 graden Celsius scheelt 0,3%~0,5% aan opbrengst!
Koelere panelen => winst t.o.v. de nominale output/
Hetere panelen => verlies t.o.v. nominale output.
Voor meelezen zijn voelers aan de onderkant van de diverse PV-arrays geplakt (zie links).
Het venster rechts geeft actueel getalbeeld van temperatuurinvloed op onze totale PV-productie.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek Start Experiment-rubriek volgende rubriek Top rubriek


PV-System - Meest actuele informatie

PV-Systeem, status/ bijzonderheden [Algemeen & Specifiek]

Verwachting PV-Productie

Op basis van locatie, opstelling, configuratie en weersverwachting kan een prognose gemaakt worden
voor vandaag en voor morgen m.b.t. per uur het actueel beschikbaar PV-vermogen (W),
per uur optellend PV-energieverloop (Wh), en per dag totaal beschikbare PV-energie (Wh).
Mondeling kun je een globaal info-beeld krijgen via het wekelijkse energieweerbericht.

Daggrafiek PV-Productie
= Power-info uit de S0-informatie van de 2 hoofdgroepen
PV_grafiek_vandaag1

Totaal = totale dagopbrengst voor het hele PV-Systeem
Bovenste P / blauwe lijn = groep S2 = Involar&SAJ-inverters, actueel vermogen (Wh) en behaald dagrendement (kWh/kWp)
Onderste P / rode lijn = groep S1 = STECA&Solis-inverters, actueel vermogen (Wh) en behaald dagrendement (kWh/kWp)

Voorgaande daggrafiek per hoofdgroep

Daggrafiek PV-Productie per invertertypegroep
= Power-info als lopende info per Loggertype + 'Som'

PV_power_per_type

Nog meer historie.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek Start Experiment-rubriek volgende rubriek Top rubriek


Start Meteo-rubriek Het Meteo-Systeem bestaat uit 3 meteo-stations, ondersteund en gekoppeld door het Domotica-Systeem.
Doel is een 'kompleet weerbeeld' verkrijgen & vertonen:
hoe dat lukt, hangt af van de aanpak, met bijv. dit uitgebreide dashboard als resultaat.
Heel korte samenvatting van weersverwachting hieruit, en van algemene, actuele status & bijzonderheden voor dit Meteo-Systeem:

Op deze webpagina een samenvatting:
elders een uitgebreidere versie.

Opzet & Functies

Hengelo-Slangenbeek, actueel weerPrimaire taak is Registratie van het lokale weer,
- voor Actuele info voor de Gebruiker
met dashboards, tabellen&grafieken met uitleg voor de hele configuratie,
- voor referentie-data naar het PV-Systeem en naar de Domotica,
maar ook met de data als bijdrage
- voor overzichten
- voor afgeleide informatie, incl. verwachtingen.
Die afgeleide informatie kan zowel landelijk/regionaal gericht zijn (zoals via KNMI
met zijn afdeling Klimatologie) als ook direct op Hengelo/Slangenbeek!
Verdeling van meteo-informatie gebeurt volgens
- dit schema en
- deze opzet

Secondaire taak is Voorspelling voor het lokale weer, uit de Registratie, met Afleiden van andere info daaropvolgend.
neerslagradar Hengelo (slangenbeek)Berekening van de lokale verwachting is uitbesteed o.a. aan een aantal websites die data van dit Meteo-Systeem ontvangen.

HWA Meteogram Hengelo-Slangenbeek

Iedere organisatie heeft een eigen manier van werken, en dat geeft verschillende tijdvisies op de toekomst.
Vaak wordt gebruikgemaakt van een meteogram dat op een tijdlijn visueel diverse meteo-aspecten combineert.
De onzekerheid neemt toe met de tijd, en dat is een argument dat vooruitzichten grover worden bij grotere reikwijdte in de toekomst.

Op de uitgebreidere versie van deze webpagina andere voorbeelden
Onder titel verwachtingen nog meer uitvoeringen van verwachtingsplaten.


Verwachting voor Hengelo-Slangenbeek bij enkele andere diensten die info van dit Meteosysteem ontvangen:

Hooikoorts-status&prognose is voor veel mensen minstens zo belangrijk als weersverwachting.
Euroalarm laat zien of & waar in Europa risico's zijn.

Bij VentuSky zijn actueel overzicht en verwachting samengevoegd in 1 kaartbeeld met veel, kiesbare lagen over groot gebied.

Met 'land-metingen' kunnen we weinig bijdragen, maar omdat we in tijd (relatief) dicht zitten tegen de piek van de 11jaar-zonnecyclus (~ Juli 2025), is wel Aurora-Forecast (= Poollicht-verwachting) een interessant thema voor weerliefhebbers:
een ander zicht daarop via de amerikaanse NOAA-website.

Derde aspect is Afleiden van andere informatie vanuit de Registratie, naast Voorspelling.
De lokale overzichten zijn basis en referentiekader voor beeldvorming en voor maken van verwachtingen,
maar je kunt daarmee ook zelf (of via anderen) specifieke aspecten onderzoeken en afleiden, waarvan hieronder een paar voorbeelden,
met [ At-work na afronding] op de uitgebreidere versie van deze webpagina een verdere uitwerking daarvan gericht op plantenteelt.

 • Vochtbalans = Neerslag - Verdamping
  De beschikbare hoeveelheid vocht bepaalt in sterke mate de groeicondities in de natuur.
 • Temperatuur & Groei
  De natuur reageert op de temperatuur als functie van de tijd met bepaalde waarden als voorwaarde voor start of stop.
  Met het temperatuurverloop kun je o.a. aflezen �f/hoe/wanneer een bepaalde groeifase van planten of insekten kan worden verwacht.
  • Temperatuursom & Grunlandsom
   Een bekende invulling is vanaf een bepaalde datum een lopende optelling van de gemiddelde temperatuur per dag tot een bepaalde drempelwaarde.
   In Nederland en Duitsland gebruikelijk m.b.v. T-Som resp. Grunland: drempelwaarde bereikt => actie!
  • Graaddagen
   De Temperatuursom en Grunlandsom zijn varianten van GrowingDegreeDays (= GDD),
   met de temperatuurweging en (aldanniet) een drempelwaarde ingesteld afhankelijk van het doel.
   Van deze Graaddagen zijn ook bekende energie-varianten voor verwarming en voor koeling:
 • Weer & Ziektes/Plagen
  Het weer heeft via plantengroei directe effecten op de voedselproductie en daarmee indirecte invloed op mens en dier.
  Daarnaast ook een relatie met de ontwikkeling & verspreiding van ziektes en plagen.
  Sommige aspecten van die informatie zijn op zich al heel lang bekend, maar er wordt (te) weinig aandacht aan gegeven en soms verandert met de tijd het perspectief ......
 • Luchtkwaliteit (= fijnstof & gassen) en verspreiding van stof & gassen verandert sterk onder invloed van het weer,
  en nog meer bij natuurbranden en andere calamiteiten.
  Natuurbranden zijn een voorbeeld van wisselwerking tussen weer, natuur en omgeving:
  enerzijds komt uit internet een overzicht van actuele branden, en anderzijds At-work een berekende indicatie voor lokaal (natuur)brandgevaar.
 • Vergelijk_OntladingenOnweer is een apart fenomeen, zowel Verwachting als Meting.
  Het Tempest_PWS kan ontladingen meten:
  uit de waarnemingen van Tempest is het 24uur-vergelijk hiernaast samengesteld,
  gericht op zien van eventuele samenhang met meteo-info.
  Kaartvertoning voor onweer in de buurt.Samenvattend, de opdeling van deze rubriek:

Systeemdelen

3 Meteosets als kern, met het Domotica-systeem als bindmiddel, aanvulling en eerste gebruiker:

nexuspro-configuratie

De Meteoset TFA_NEXUS is sinds 2014 het 'primaire' PWS, met meting via 'losse' componenten van wind, neerslag, temperatuur, vocht en licht.
De 2 Consoles lezen parallel de informatie, loggen de data en geven lokaal een actueel dashboard-beeld.
De bijbehorende PC-server op het LAN leest de data uit de Standaard-Console,
terwijl als 2e kanaal de Meteobridge de Meteotime-Console uitleest.
De Meteotime-Console vertoont ook de weersverwachting van de DCF-uitzendingen.
De software op de PC-server maakt uit de meetwaarden een informatieset & grafieken, en archiveert die
met daaropvolgend een aantal uploads, waarvan overzichten worden afgeleid, zoals via bijbehorende WUnderground-link naar een PWS-Dashboard voor het Nexus-PWS
en naar verwachtingen zoals het 60 uur-meteogram van HetWeerActueel.
De Meteobridge verricht de zelfde functies als redundantie en als uitbreiding.

ws7000-configuratie De oudere meteoset Conrad/LaCrosse WS7000 (van 2001) is nu het 'Backup' PWS, eveneens met meting via 'losse' componenten van wind, neerslag, temperatuur, vocht en licht.
De WS7000-Console is alleen voor lokale uitlezing.
De uitlezing en logging met PCs via 2 interfaces levert met dezelfde software als bij Nexus een informatieset & grafieken en archief, vergelijkbaar met die voor TFA_Nexus.
'Bejaard', maar na de recente upgrade in sommige opzichten beter van datakwaliteit dan de TFA_Nexus.
Hieruit upload naar specifieke webpagina's voor vergelijking met die voor TFA_Nexus.
Via de bijpassende WUnderground-link wordt een PWS-Dashboard voor het WS7000-PWS gevoed.

Tempest-configuratie Tempest-teting De Tempest_meteoset in 2020 in de configuratie ingevoegd als versterking & vernieuwing.
Een geintegreerde sensorkop => dit PWS is volledig solid-state = geen bewegende en 'losse' delen.
Zeer uitgebreid in het sensorenpakket, incl. meting van licht & UV en met bliksemdetectie.
Status: 'in validatie' =
in een provisorische opstelling inregelen, vergelijken/calibreren, en integreren in het Systeem.

Pas na oplossen van geconstateerde problemen monteren in een betere opstelling en verder integreren.
De info van het Tempest_PWS gaat nu van de sensorkop onbewerkt naar
# naar de bijbehorende website van Weatherflow,
# daaruit naar een WUnderground-link,
# daaropvolgend naar varianten van het PWS-Dashboard en Meteotemplate.
Op bovenstaande keten t/m WUnderground geen gebruikersinvloed voor correcties e.d.
# Daarnaast (met wel mogelijkheden voor bijstelling) wordt de ruwe sensordata direct
- uitgelezen & gecorrigeerd door WeeWX-meteosoftware voor o.a. een WeeWX-Dashboard en een CWOP-Dashboard
- uitgelezen door het Domotica-Systeem naar een afgeleide AWEKAS-Stationswebpagina en voor meet- en regelfuncties.

WH40_raingauge WH31A_T&H-meter WH51_H-meter Het Domotica-Systeem heeft voor de meteo-functie betere ontvangers voor ontvangst van de draadloze sensoren van Nexus en WS7000, extra sensoren via de GW1000-gateway en via Wifi o.a. voor verbinding met een veelheid van ESP8266-Sensoren.
Ook heeft het Domotica-Systeem meer mogelijkheden voor data-selectie, voor data-correctie, voor compilatie daarna van files en grafieken met achterliggende, uitgebreide databases.
Het Domotica-Systeem verzorgt daarom de meeste uploads naar externe organisaties, met data opgebouwd uit meegelezen waarden van de draadloze sensoren van Nexus en WS7000, uit eigen meetwaarden en uit berekende waarden, zo goed mogelijk onderling opgelijnd & gecalibreerd.
Data uit GW1000 is met kant-en-klaar sensoren aanvullend voor bodemvocht, bodemtemperatuur en neerslag, en backup voor temperatuur en vocht.
Het Domotica-Systeem heeft via de DHZ-setups met ESP8266-sensoren ook meting van Luchtkwaliteit/Fijnstof-gehalte en meting van Licht&UV-waarden en krijgt meting van grondwaterpeil.
Dit geeft voor luchtkwaliteit een lokaal beeld naast de nationale RIVM Verwachting Luchtkwaliteit waaraan trouwens dit Meteo-Systeem indirect data toelevert via het Samenmeten_Dataportaal.

Meteobridge werkt parallel aan het Domotica-systeem als redundante 'verzamelaar' en 'vertaler' uitsluitend gericht op de meteo-data.

Voor sommige aspecten zoals zonkracht-uv wordt voor betere nauwkeurigheid/volledigheid nu nog ingevuld met weblinks naar externe informatie van organisaties zoals Buienradar en OpenUV.
Uit de experimenten met eigenbouw-lichtsensoren blijkt opstelling, oplijning en calibratie van lichtsensoren geen triviaal aspect.
'Lessons-learned' met deze lichtsensoren (en de leeftijd van de andere sensoren) zijn aanleiding om met Tempest een uptodate, kant-en-klaar gecalibreerde sensorconfiguratie te installeren.
De eigenbouw-lichtsensoren verzorgen naast Tempest nu en later dan een extra lokale info-aanvulling
als bron van vergelijkings-informatie met dekking van het hele lichtspectrum, verdeeld over een aantal locaties op het perceel.

Sommige neerslagsituaties laten zich toch niet goed door de collectie elektronische sensoren vangen:
daarvoor vallen we terug naar beproefde 'conventionele oplossingen'.

Meer info over de configuratie, functies en resultaten (met verdere links) op deze layout-pagina.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek Start Experiment-rubriek volgende rubriek Top rubriek


Meteo-Waarneming - Meest actuele informatie

Weerbeelden bestaan in vele smaken en soorten.

Hieronder een uitgebreidere selectie voor mijn PWS met diverse invalshoeken:

Bovengrondse sensoren/ Luchtmetingen

Deze rubriek bevat de uitgelezen waarden van de sensoren boven de oppervlakte.
Deze waarden bepalen ons welbevinden.
De primaire T&H-sensor is die van het Nexus_PWS op +2,5m, opgesteld bij de windmeters en bij de neerslagmeters:
De secondaire T&H-sensoren van het Nexus_PWS staan op +1,5m.
en de T&H-sensoren van het WS7000_PWS op +1,5m, op +0,5m en op +0,1m.
Daarnaast vanaf november 2020 de uitlezing van het Tempest_PWS met de sensorkop op + 3m.

'Externe' compilaties van info voor deze configuratie

Nog meer compilaties op deze webpagina.

'Lokale' compilaties van info voor dit station

PWS_Nexus
De info-samenvattingen voor PWS_Nexus worden periodiek, online ververst.

PWS Nexus, status /bijzonderheden:

Samenvatting_Nexus

Daggrafiek_Nexus [laatst gelezen 24 uur]
meteografiek_actueel_TFA_Nexus

Continue, vette lijnen = primaire sensoren
Continue, dunne lijnen = secondaire sensoren
De ---- lijnen zijn voor Temp & R.V. lager dan +1,5m
De Luchtdrukwaarde in deze grafiek komt uit een alternatieve bron, van betere kwaliteit dan TFA_Nexus.
Licht-waarde komt intern van quasi-temperatuur uit een omgebouwde Nexus-thermometer.
Schaalwaarde voor Licht op de %-schaal: niet gecalibreerd, empirisch ingesteld,
niet lineair, met 100% ~ ca. 100kLux, volgens interne berekening door WsWin.
[Voor Temp2 en R.V.2 wordt voor redundantie externe info ingevoerd.
Ook afbeelding mogelijk via WsWin voor Nexus van externe info voor Licht en UVI,
maar voor Licht & UVI niet echt zinvol, want geen goede kalibratie van die externe info]

Bijbehorende wind-distributie (richting + snelheid)

Info van de lopende week

PWS_WS7000
De onderstaande info-samenvattingen voor PWS_WS7000 worden onregelmatig ververst:
hieronder weblinks naar info uit de laatste update.

PWS WS7000, status/ bijzonderheden:

Laatste Samenvatting_WS7000

Daggrafiek_WS7000 [laatst gelezen 24 uur]
meteografiek_actueel_WS7000

Continue, vette lijnen = primaire sensoren
Continue, dunne lijnen = secondaire sensoren
Temp. & R.V. op +0,5m is ----
Temp. & R.V. op +0,1m is -.-.-.-
Bodem-temperatuur op -0,1m is -..-..-..-
Licht-waarde komt intern van quasi-temperatuur uit een omgebouwde WS7000-thermometer.
Schaalwaarde voor Licht op de %-schaal: niet gecalibreerd, empirisch ingesteld,
niet lineair, met 100% ~ ca. 100kLux, volgens interne berekening door WsWin

Bijbehorende wind-distributie (richting + snelheid)

Info van de lopende week

Voor zowel Nexus als WS7000 meer Meteo-historie, lange termijn.

PWS_Tempest
Zolang 'in validatie' is dit aspect nog onderweg, voorlopig in rubriek Experimenten.

Sitemap voor deze rubriek:

Sensoren aan & in de bodem/ Bodemmetingen

Deze rubriek gaat de uitgelezen waarden bevatten van de collectie sensoren op en onder de oppervlakte.
De bodemwaarden bepalen sterk de plantengroei en het bodemleven, oftewel de gang van zaken in de tuin en voor agrarische toepassingen.
De bodemmetingen zijn ook referentie-ondersteuning voor de online meting van kruipruimte-temperaturen.
De bodeminfo zal verder worden opgebouwd uit gecombineerde temperatuur&vocht-meting op +10cm en -5cm, en daarnaast temperatuur-meting op -10cm, -20cm, -50cm en -100cm.
Eventueel nog uit te breiden met temperatuurmeting op -30cm en mogelijk op het terrasoppervlak om te passen bij de meetopzet van UK_MetOffice.
Voorlopig nog teveel problemen met de ondergrondse sensoren om 'gewoon operationeel' te zijn en daarom ondergebracht in de rubriek 'Experimenten/Bodemmetingen'.
Van de PWSen levert een 3-tal sensoren aanvullende, toepasselijke info:

 • 1 Nexus-sensor met bekabelde thermosensor op +0,2m i.c.m. de hygro-sensor op +1,2m,
  met vertoning als deel van de Daggrafiek_Nexus
 • 1 originele WS7000-sensor met bekabelde thermosensor op -0,1m i.c.m. de hygro-sensor op +1,5m
  met vertoning als deel van de Daggrafiek_WS7000
 • 1 WS7000P25-sensor met bekabelde, gecombineerde sensor op +0,1m voor zowel temperatuur als vocht
  met vertoning als deel van de Daggrafiek_WS7000
Door het gemis aan colocatie met de eerste 2 thermo-sensoren zijn de R.V.-waarden uit de 2 bijbehorende, 'gescheiden' hygro-sensoren niet representatief
en worden daarom 'n.c.' gemerkt (= niet compatibel). Sitemap voor deze rubriek:

Actuele samenvatting uit andere bronnen

'Beeld uit andere bron' is bijv. ook ophalen van een gecombineerde radarplaat voor neerslag boven Hengelo en omgeving.

Hieronder samengevatte KNMI Weergegevens zijn verkregen via de API van weerlive.nl

Uitgebreide verwachtingen van KNMI voor Hengelo zijn in diverse uitvoering hier te vinden.

De visie van diverse organisaties op het actuele & historische weer: Landelijk / regionaal weerbeeld
Sommige info kun je alleen uit andere bronnen krijgen, zoals Overzicht Brandgevaar in Europa

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek Start Experiment-rubriek volgende rubriek Top rubriek


Start Domotica-rubriek Het begrip "Domotica" omvat geautomatiseerde toepassing van alle 'Huis-Electronica'.
Het Domotica-Systeem leest allerlei informatie en dient als 'centrale & geprogrammeerde' sturing van een aantal elektrische apparaten.
Informatie bereikt het Domotica-Systeem via het LAN, via directe interfaces en draadloos:
 • vermogensmeting op de interface naar het publieke 230V-grid
 • vermogensmeting voor de 2 verbruikersgroepen
 • vermogensmeting voor de PV-productiegroep met zijn subgroepen met PV-inverters en PV-vermogensverwachting
 • buitenmeteo-informatie [= temperatuur, vocht, druk, wind, neerslag, licht/UV en Luchtkwaliteit] van eigen sensoren, van de PWSen, en van internet
 • binnenmeteo-informatie [= temperatuur, vocht en druk] van eigen sensoren en van de PWSen
 • status van 230V-schakelaars

Met deze informatie en scripts bedient de computer draadloos de genoemde schakelaars.
Zo kun je automatisch bijv. apparaten aan-/uitzetten op basis van beschikbare PV-productie, op een bepaalde tijd, afhankelijk van een bepaald niveau van temperatuur en/of licht, en met invoer van schakelaarstanden.
Of na 1 input-trigger wordt een schakelprogramma afgewerkt dat diverse apparaten bedient.
Het Domotica-Systeem verzorgt daarnaast aanvullingen voor het PV-Systeem en voor het Meteo-Systeem, inclusief uploads van zelf verzamelde en/of berekende informatie o.a. naar WUnderground en naar PVOutput.org

Het Domotica-Systeem is de online 'bewaker' van het Systeem en een belangrijke speler in de ontwikkeling van Experimenten.

Overzicht Systeem-Status:

Overzicht Domotica-Status:

Meer info over de configuratie en functies voor Domotica op deze layout-pagina.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek Start Experiment-rubriek volgende rubriek Top rubriek


ExperimentenExperimenten zijn in deze website aspecten die werden/worden uitgezocht, of uitgezocht gaan worden.
Daarvoor is een aparte reeks van webpagina's ingericht:
bij een aantal onderwerpen zijn daarnaast de bijbehorende experimenten te bereiken via een weblink-'zijpaadje'.
Zoals enigszins te verwachten bij de experimenten => (on)regelmatig haperende updates!!!
Soms is afbeelding op 'experimentele' webpagina's (nog) afhankelijk van het type browser.
Supplementen Onder Supplementen vindt je een aantal onderwerpen beschreven,
die misschien wel raakvlakken hebben met de bovenstaande onderwerpen,
maar niet direct (of helemaal niet) passen in de 'rode lijn' van de webpagina's.
Soms uit experimenten, die de moeite waard is om apart te bewaren en te publiceren:
- achtergronden
- opmerkelijke waarnemingen.

'Experiments' are aspects which have been investigated, or to be investigated:
'Supplements' are results or aspects worth to be separately saved.

More or less obvious for experiments => uploads & refreshes may be irregular!!!
For 'experimental' pages sometimes the presentation is (yet) dependent on the type of browser.

Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

Top PV&Meteo_startpagina

startpagina

Gastenboek of Guestbook

Copyright © 2013-2024 T4S
Samenvatting voor Rechten & Verantwoordelijkheden / Summary for Rights & Liabilities


Bezoekers sinds 01 Juli 2016
www.Freevisitorcounters