Gevoelstemperatuur trends
Loading…

Genereren grafieken en tabellen...
Trend
°C
Max
°C
Min
°C
Gem
°C
Range
°C
+0.93
13.8,14.4,14.5,15.0,14.8,14.6,15.1,15.0,13.9,15.1,15.4
15.40 13.80 14.69 1.60
+2.91
12.1,12.4,12.6,12.5,12.5,12.5,12.4,13.3,13.1,13.4,13.5,13.7,14.1,13.1,13.8,13.7,14.0,14.4,13.7,14.5,14.2,14.9,14.1,13.8,14.4,14.5,15.0,14.8,14.6,15.1,15.0,13.9,15.1,15.4
15.40 12.10 13.83 3.30
+1.58
13.5,13.9,13.9,13.9,14.3,13.9,14.0,14.1,13.9,13.7,14.4,13.5,13.8,13.8,13.5,13.2,12.7,12.3,12.4,11.0,11.4,12.0,12.0,11.5,11.5,11.2,11.2,10.8,11.2,11.6,11.7,11.5,11.4,11.7,11.6,11.7,12.1,12.4,12.6,12.5,12.5,12.5,12.4,13.3,13.1,13.4,13.5,13.7,14.1,13.1,13.8,13.7,14.0,14.4,13.7,14.5,14.2,14.9,14.1,13.8,14.4,14.5,15.0,14.8,14.6,15.1,15.0,13.9,15.1,15.4
15.40 10.80 13.20 4.60
-2.08
15.7,15.4,15.3,15.3,15.6,15.1,15.7,15.7,15.8,15.5,15.8,15.8,15.6,15.8,15.5,15.6,15.2,15,15.2,15,14.7,14.2,14.9,14.3,14.2,14.1,14.2,14.1,14.2,14.1,14,14,14.2,14.2,14.5,14.4,14.4,14.7,14.1,14.4,14.1,14.2,13.9,13.9,13.8,13.9,14.3,14.3,14.2,14.2,14.1,14.4,14.1,14,14.4,14.1,14.2,14.1,14.3,14.6,14,14,14,14.3,14.1,14.4,14.1,14.1,14.5,14,14.2,14.1,13.5,13.9,13.9,13.9,14.3,13.9,14,14.1,13.9,13.7,14.4,13.5,13.8,13.8,13.5,13.2,12.7,12.3,12.4,11,11.4,12,12,11.5,11.5,11.2,11.2,10.8,11.2,11.6,11.7,11.5,11.4,11.7,11.6,11.7,12.1,12.4,12.6,12.5,12.5,12.5,12.4,13.3,13.1,13.4,13.5,13.7,14.1,13.1,13.8,13.7,14,14.4,13.7,14.5,14.2,14.9,14.1,13.8,14.4,14.5,15,14.8,14.6,15.1,15,13.9,15.1,15.4
15.80 10.80 13.89 5.00
-6.77
17.05,17.35,17.2,17.1,17.1,17.3,17.25,17.1,17.35,17.35,17.65,18.4,18.75,18.25,18.35,18.35,18.35,18.6,18.6,18.65,19.15,19.15,19,18.85,18.95,18.5,17.9,19,18.7,18.55,18.8,17.85,17.85,17.7,18.55,19.6,20.55,20.35,19.6,18.75,19,19,18.75,18.75,18.7,18.15,17.95,17.8,17.6,17.4,17.1,16.95,16.55,16.65,16.75,16.3,16.35,16.3,16.55,16.5,16.4,16.3,16,16.15,16.4,16.4,16.2,16.2,15.85,15.95,15.6,15.75,15.55,15.3,15.35,15.7,15.65,15.8,15.7,15.55,15.1,15.1,14.45,14.6,14.15,14.15,14.15,14,14.2,14.45,14.55,14.25,14.15,13.9,13.85,14.3,14.2,14.25,14.05,14.25,14.15,14.45,14,14.15,14.25,14.1,14.25,14.15,13.7,13.9,14.1,14.05,13.8,13.95,13.8,13.35,12.5,11.7,11.7,11.75,11.35,11,11.4,11.6,11.55,11.65,12.25,12.55,12.5,12.85,13.25,13.6,13.6,13.75,14.2,14.1,14.55,13.95,14.45,14.9,14.85,14.45,15.25
20.80 10.80 15.82 10.00
-2.24
16.58,16.84,16.6,17.16,18.02,17.96,17.36,17.72,18.02,17.72,17.78,17.72,17.62,17.6,17.16,16.96,16.98,16.64,16.26,16.04,15.64,15.6,15.34,15.28,15.08,14.96,14.98,14.78,14.8,14.58,14.36,14.16,14.02,13.88,13.78,13.94,13.88,13.66,13.84,13.9,14.28,14.14,14.18,14.02,13.94,14.16,14.8,15.58,15.96,16.32,16.16,16,16,16.06,16.14,16.64,16.7,17.18,17.14,17.3,17.24,18.18,18.38,18.4,18.62,19.12,18.92,18.4,18.66,18.28,18.02,20.22,19.32,19,18.68,17.98,17.58,16.94,16.66,16.28,16.52,16.3,16.2,16.28,15.96,15.68,15.34,15.7,15.66,15.02,14.34,14.12,14.26,14.34,13.94,14.22,14.2,14.24,14.16,14.18,13.86,14.04,13.84,12.82,11.58,11.18,11.58,12.08,12.64,13.56,13.8,14.28,14.5,14.74,15.4
20.80 10.80 15.77 10.00
+4.68
12.075,12.775,14.075,14.35,13.7625,14.1375,14.6875,13.0125,11.8625,11.3375,11.575,10.8875,10.45,9.8875,9.4375,9.1,8.5125,7.8125,7.925,8.2375,8.5375,8.5875,8.6375,8.6,8.9,9.5625,10.125,11.725,12.65,13.2875,14.575,14.6375,14.9,15.825,16.1125,16.775,17.075,17.975,17.55,17.925,17.7125,17.7625,17.675,17.1125,16.95,16.525,16.0625,15.6125,15.3625,15.1125,14.9875,14.825,14.675,14.3125,14.1,13.8375,13.875,13.7875,13.7625,14.2125,14.175,14.0375,14.0125,14.95,15.8125,16.1875,16.15,16.025,16.2375,16.6625,17.175,17.1875,17.6875,18.425,18.55,19.0375,18.5875,18.475,18.425,19.8125,18.875,18.15,17.2625,16.5625,16.425,16.2125,16.3,15.7875,15.475,15.675,14.8125,14.1125,14.3625,14.05,14.1875,14.1875,14.1875,13.9375,13.725,11.9125,11.3375,12,13.05,13.9125,14.4625,14.85
20.80 7.70 14.35 13.10
+3.03
18.3706,18.0765,18.0765,17.4059,16.3647,13.1824,11.0588,10.0294,9.42941,8.52941,7.64706,7.30588,8.95294,11.5588,14.1882,15.1176,16.1882,16.8412,17.2176,15.5176,14.4647,13.6765,12.7882,12.3353,12,11.6588,11.3412,11.1647,11.3647,10.8765,10.0647,11.5824,12.1412,10.7235,13.7235,14.4647,15.0588,15.5765,14.5824,12.0353,10.5882,9.74118,8.94706,9.35882,9.21765,9.24118,10.5588,11.7,12.0294,13.1412,12.3,13.7294,13.8765,14.2118,11.7235,11.3,10.2059,9.25882,8.07647,8.17059,8.58235,8.69412,9.62941,11.8706,13.9353,14.7941,16.0824,17.1882,17.7,17.7647,17.5412,16.8059,15.8588,15.2176,14.9059,14.4,13.9118,13.8176,14.0941,14.0412,15.3,16.1471,16.1941,17.0176,17.7294,18.6706,18.6765,18.9765,18.5412,16.8824,16.3235,15.9,15.4824,14.2765,14.1529,14.2,13.8471,11.6118,12.7176,14.3824,14.8
20.80 7.00 13.44 13.80
+2.54
16.0143,13.8857,11.1762,14.5524,15.8048,16.6048,16.7048,15.5429,9.44762,7.7381,7.18095,7.29048,9.60476,14.6048,12.9238,12.0333,10.4476,9.73333,9.37619,12.0952,14.6714,16.3667,18.4238,18.3667,18.0571,17.8381,16.6619,13.4857,10.8333,9.79524,8.8619,7.75714,7.37143,10.0143,13.0524,15.0714,16.2,16.9619,16.481,14.681,13.6857,12.6429,12.2,11.7429,11.3381,11.2095,11.4762,9.91429,11.4571,11.9667,11.381,14.6143,14.8048,15.4476,14.1905,10.8524,10,8.96667,9.4381,9.09048,10.119,11.6524,12.3143,12.6333,13.0524,14.0714,13.8333,11.5905,10.6476,9.39524,8.10476,8.32857,8.62381,9.32381,11.8952,14.1381,15.3143,16.8429,17.7905,17.7714,17.2048,16.1952,15.3048,14.8619,14.1857,13.8238,14.0238,14.1048,15.7333,16.0667,16.8476,17.7429,18.7619,18.4429,19.1143,16.981,16.3143,15.6762,14.6714,14.1952,14.1333,13.1095,11.9286,14.1571,14.85
20.80 6.70 13.28 14.10
-1.98
24.1643,23.025,17.6107,16.1321,14.9179,13.9179,13.5643,14.7107,16.5214,17.2964,15.7571,15.2321,14.8214,14.2607,14.2536,16.4429,18.8821,20.4179,20.9214,13.5464,13.3214,15.1286,16.0036,11.0643,14.6929,15.9,16.7929,14.9214,8.78214,7.23571,7.36786,11.5857,13.8821,11.9607,10.0786,9.3,12.1964,15.2107,17.9571,18.3036,18.0357,17.0821,13.4714,10.4107,9.17143,7.76786,8.07143,12.1536,15.0786,16.5536,16.8036,14.6821,13.2607,12.35,11.7286,11.25,11.3929,10.2214,11.8036,11.2429,14.4679,15.3143,14.65,10.9857,9.56786,9.23214,9.17143,10.6536,12.125,12.625,13.6643,14.05,11.6071,10.1571,8.48929,8.325,8.73214,10.9571,14.1893,15.9214,17.5036,17.7571,16.8786,15.5214,14.8286,14.0143,13.925,14.2143,16.0107,16.525,17.7607,18.7429,18.9286,17.0286,16.0893,15.0536,14.1821,14.0464,11.9179,14.125
25.30 6.70 14.01 18.60
-6.63
25.2268,20.6786,15.7321,15.1,20.5875,18.4964,15.9232,20.9429,20.5607,20.9321,19.1214,21.5161,16.6696,15.7375,21.4,20.3429,18.1036,25.0107,19.8071,15.3607,15.8464,13.3554,15.3286,16.8875,18.5,16.8839,12.3054,16.4446,19.4946,14.4268,13.7982,16.8304,19.675,17.3518,12.5411,11.5321,13.3911,17.6268,15.7357,16.2821,16.9071,19.2214,20.5179,14.8304,11.7393,14.8643,19.9857,18.4679,15.9375,15.9482,18.5018,23.0268,20.1786,15.4911,13.7321,15.6768,16.4946,15.0054,14.2643,17.7589,20.6732,13.3232,15.6036,12.8643,16.3625,11.6982,7.30714,12.8071,10.9786,10.8268,16.65,18.1714,15.1571,9.73571,7.95714,13.7161,16.6768,13.9143,12.0179,11.3232,11.0179,12.9,14.9643,10.1911,9.20893,11.4696,13.1554,12.7679,9.27321,8.55714,12.6732,16.7554,17.2946,15.1446,13.9643,15.1446,17.1893,18.8268,16.5089,14.6,12.9482,14.1889
26.40 6.70 15.76 19.70
+8.48
8.31714,10.655,8.07071,4.97143,3.69286,3.60071,3.18286,5.79071,8.86,8.74,6.915,6.27786,7.49929,8.35214,11.6836,10.3293,6.55143,13.8064,9.02071,10.0407,9.01286,9.34071,9.59143,12.1536,17.0793,18.6907,18.3643,13.995,17.7536,8.81571,10.7693,9.86,13.3079,15.7307,15.7814,19.7521,15.8364,12.1764,8.03643,6.96929,3.20571,7.12,5.13571,13.9764,15.4,9.74,16.1579,14.5943,20.3836,21.1243,12.1886,10.0007,15.7736,11.7079,18.085,14.0843,15.4793,21.2321,24.0321,24.2907,18.1157,18.7193,18.3614,20.2871,18.6843,19.945,21.6414,16.01,14.9479,17.5221,15.6907,14.9464,18.1821,13.1929,15.57,15.9586,19.2479,13.2243,18.7271,16.6264,20.8129,14.6607,15.6393,17.7829,14.3721,14.4721,10.17,12.4771,16.0379,10.09,14.9421,11.2793,13.4436,10.0429,12.5871,9.81,16.6836,14.54,17.7771,14.53,13.6514
30.00 0.20 13.41 29.80

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

TaalPictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter