Temperatuur trends
Loading…

Genereren grafieken en tabellen...
Trend
°C
Max
°C
Min
°C
Gem
°C
Range
°C
+1.53
13.5,13.6,13.6,13.9,14.2,14.4,14.6,14.5,14.7,14.7
14.70 13.50 14.17 1.20
+2.47
13.2,12.9,12.5,12.3,12.2,12.2,12.2,12.2,12.3,12.3,12.2,12.2,12.3,12.4,12.4,12.5,12.7,12.9,13.0,13.0,13.0,13.3,13.4,13.4,13.5,13.6,13.6,13.9,14.2,14.4,14.6,14.5,14.7,14.7
14.70 12.20 13.08 2.50
-0.54
13.7,13.7,13.8,13.8,13.8,13.8,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,14.0,13.9,13.9,13.9,13.8,13.8,13.7,13.7,13.7,13.7,13.7,13.9,13.9,13.8,13.8,13.8,13.7,13.6,13.6,13.5,13.4,13.2,12.9,12.5,12.3,12.2,12.2,12.2,12.2,12.3,12.3,12.2,12.2,12.3,12.4,12.4,12.5,12.7,12.9,13.0,13.0,13.0,13.3,13.4,13.4,13.5,13.6,13.6,13.9,14.2,14.4,14.6,14.5,14.7,14.7
14.70 12.20 13.45 2.50
-2.10
15.9,15.9,15.8,15.8,15.7,15.7,15.6,15.5,15.4,15.2,15.1,15,14.9,14.9,14.8,14.7,14.7,14.6,14.6,14.6,14.5,14.5,14.5,14.5,14.5,14.5,14.6,14.6,14.6,14.6,14.6,14.6,14.6,14.6,14.5,14.5,14.4,14.3,14.2,14.1,14.1,14,14,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,13.8,13.8,13.9,13.9,13.9,13.9,14,14,14,14,13.9,13.8,13.8,13.8,13.7,13.7,13.7,13.7,13.7,13.7,13.7,13.7,13.7,13.7,13.8,13.8,13.8,13.8,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,13.9,14,13.9,13.9,13.9,13.8,13.8,13.7,13.7,13.7,13.7,13.7,13.9,13.9,13.8,13.8,13.8,13.7,13.6,13.6,13.5,13.4,13.2,12.9,12.5,12.3,12.2,12.2,12.2,12.2,12.3,12.3,12.2,12.2,12.3,12.4,12.4,12.5,12.7,12.9,13,13,13,13.3,13.4,13.4,13.5,13.6,13.6,13.9,14.2,14.4,14.6,14.5,14.7,14.7
15.90 12.20 13.94 3.70
-6.07
16.4,16.5,16.6,16.75,16.8,16.95,17,17.05,17.1,17.2,17.35,17.4,17.35,17.4,17.3,17.3,17.3,17.25,17.2,17.35,17.75,18.2,18.65,18.55,18.4,18.3,18.3,18.25,18.5,18.75,18.8,18.85,18.85,18.6,18.6,18.45,18.3,18.65,18.3,18.2,18.1,17.7,17.45,17.45,17.85,18.7,19.65,19.3,18.7,18.35,18.3,18.2,18.15,17.95,17.6,17.3,17.05,16.85,16.65,16.45,16.25,16.15,16,15.9,15.8,15.7,15.6,15.6,15.65,15.7,15.7,15.75,15.9,15.8,15.7,15.55,15.3,15.05,14.9,14.75,14.65,14.6,14.5,14.5,14.5,14.6,14.6,14.6,14.6,14.5,14.35,14.15,14.05,13.95,13.9,13.9,13.9,13.8,13.9,13.9,14,14,13.85,13.8,13.7,13.7,13.7,13.7,13.7,13.8,13.8,13.9,13.9,13.9,13.9,13.95,13.9,13.85,13.75,13.7,13.7,13.9,13.8,13.75,13.6,13.45,13.05,12.4,12.2,12.2,12.3,12.2,12.35,12.45,12.8,13,13.15,13.4,13.55,13.75,14.3,14.55,14.7
19.70 12.20 15.72 7.50
-3.55
15.7,16.26,16.84,16.74,17.82,17.84,17.66,18.42,18.94,19.06,18.58,18.96,19,18.84,18.86,18.68,18.68,18.4,18.16,17.98,17.64,17.34,16.98,16.68,16.5,16.32,16.2,16.1,15.96,15.84,15.76,15.6,15.54,15.42,15.2,15,14.86,14.8,14.8,14.74,14.7,14.7,14.66,14.9,14.78,14.66,14.52,14.32,14.28,14.7,15.5,16,16.44,16.9,16.62,16.5,16.44,16.52,16.8,17.02,17.18,17.38,17.34,17.28,17.34,18.32,18.44,18.28,18.66,18.84,18.58,18.46,18.22,17.68,17.8,19.38,18.48,18.2,17.7,17,16.5,16.1,15.82,15.62,15.68,15.8,15.72,15.24,14.8,14.56,14.52,14.6,14.52,14.14,13.92,13.86,13.92,13.94,13.74,13.7,13.76,13.88,13.9,13.9,13.72,13.82,13.64,12.86,12.22,12.28,12.7,13.22,13.76,14.58
19.70 12.20 16.10 7.50
+3.54
14.2875,13.975,11.925,13.5375,13.8875,15.2,14.525,14.7375,15.2,14.7875,13.175,12.5,12.375,11.85,11.325,10.825,10.2625,9.9,9.6,8.7375,8.4625,8.75,8.9875,9.15,9.2,9.3125,9.5,9.825,10.4,11.4875,13.0625,14.25,14.725,15.4875,15.7125,16.3,16.825,17.8375,17.7125,18.8,18.875,18.825,18.95,18.8125,18.7,18.375,18.0375,17.55,17.025,16.575,16.3125,16.1375,15.925,15.7625,15.55,15.4,15.0625,14.8375,14.8,14.7125,14.675,14.825,14.75,14.525,14.275,14.8,15.875,16.6375,16.65,16.475,16.5625,16.95,17.2625,17.3375,17.275,18.2875,18.3125,18.725,18.625,18.3625,17.675,18.875,18.3875,17.75,16.75,16.075,15.675,15.7,15.7375,15,14.5625,14.575,14.4,13.95,13.875,13.9125,13.7,13.8,13.9125,13.8,13.7875,13.125,12.225,12.65,13.4625,14.5167
19.70 8.40 14.75 11.30
+2.07
19.1765,18.7824,18.7235,18.3588,17.8588,16.3647,13.7941,11.2588,10.2471,9.79412,9.14118,8.35882,8.02941,9.21765,12.0765,14.4588,15.8529,17.0706,18.2824,18.5471,17.2941,15.5353,14.6176,13.6588,12.9118,12.5059,12.1,11.8,11.6235,11.7294,11.7588,10.5765,12.4294,13.0353,11.7471,13.5,15.5353,15.7353,16.4706,15.2765,13.4059,11.0824,10.4,9.44118,9.61176,9.81765,9.72941,10.7294,12.2529,13.1118,14.2294,12.7529,14.1647,14.7471,15.0941,13.0412,12.1176,11.0412,10.0235,8.95882,8.72941,9.12941,9.34706,10.0235,12.1765,14.5647,15.6176,16.8412,17.9824,18.8529,18.9294,18.5824,17.8176,16.7824,16.1824,15.7824,15.3765,14.8588,14.7235,14.7706,14.4176,15.3882,16.6529,16.5765,17.2176,17.5235,18.4941,18.5529,18.2706,18.0118,16.3,15.7059,15.1059,14.5412,13.9647,13.8235,13.8471,13.7824,12.5824,13.3765,14.6333
19.80 7.90 14.02 11.90
+1.72
16.2095,17.4333,15.0905,12.5286,16.0571,17.2857,18.0905,17.6667,15.9238,9.9,8.31905,7.88571,7.92857,10.4476,15.3619,12.9143,12.1381,10.6571,10.119,10.1095,12.7762,15.2524,17.3286,19.0381,18.8952,18.4381,18.1,16.4571,13.1667,10.8048,9.95238,9.22857,8.30476,8.23333,10.9048,14.019,15.8857,17.5381,18.4571,17.7714,15.5524,14.4381,13.2095,12.6571,12.1143,11.7667,11.6381,11.8381,10.7238,12.5429,12.819,12.2238,15.3143,15.819,16.0714,14.7476,11.3238,10.3714,9.40476,9.8,9.70952,10.6429,12.5952,13.4238,13.4095,13.8667,14.8095,14.4952,12.4333,11.2238,10.0048,8.70476,8.98571,9.28571,10.0381,12.9095,15.119,16.3571,17.9952,18.8905,18.8048,18.1238,16.9048,16.1333,15.6571,15.0381,14.7429,14.7476,14.4905,16.2952,16.5476,17.1905,17.819,18.581,18.1429,18.1667,16.1095,15.6095,14.619,14.0667,13.8048,13.8524,13.1619,13.0571,14.625
19.80 7.50 13.88 12.30
-1.39
20.5714,21.8214,19.6071,15.725,14.8321,13.9714,13.4071,13.5679,15.175,16.7143,16.3071,14.8429,14.4857,14.0536,13.6179,13.7464,16.95,19.0786,20.2143,19.75,12.8179,14.4357,16.7321,16.5607,12.6571,16.5786,17.8357,17.8893,13.3286,8.76429,7.93571,8.33929,14.1321,13.0714,11.6893,10.2429,10.2964,13.6607,16.675,18.9607,18.7286,18.2786,16.4143,12.0607,10.1357,9.2,8.13214,9.85,14.1107,16.45,18.2357,17.6393,15.1214,13.5857,12.6143,11.9857,11.6464,11.7607,11.1893,12.9143,12.5679,15.4893,16.25,14.3679,11.0107,9.59643,9.76429,9.90714,11.9429,13.55,13.2821,14.6357,14.3357,12.0143,10.35,8.82143,9.10714,9.73571,12.8571,15.575,17.4607,18.9,18.6143,17.2929,16.1286,15.4536,14.7893,14.7107,15.0357,16.5929,17.1607,18.1607,18.2393,18.0536,15.8679,14.9286,14.1071,13.8107,13.5,13.1929
22.80 7.50 14.38 15.30
-5.12
25.4857,22.1661,16.0268,13.725,18.8839,18.3625,14.7018,19.0054,19.8464,22.1286,18.4482,21.2714,16.7214,14.1357,18.6304,21.1286,15.5643,22.9554,21.7196,15.1232,14.6429,14.3232,12.5464,16.2893,16.8268,17.3161,13.2018,11.9339,21.5875,14.5714,13.2107,14.9946,19.0607,19.0286,12.9768,11.6679,12.1286,16.9411,17.5982,15.0839,15.8161,17.7982,19.6857,16.3911,12.5107,12.375,18.7696,17.6768,15.5,14.6321,15.6929,19.3196,20.6071,15.2375,13.6696,14.4161,16.4946,14.6536,13.8214,15.4286,19.6982,16.1589,15.65,14.5696,17.2554,15.4607,8.32143,11.3732,12.2821,10.3,15.2821,18.8357,17.2946,11.0036,8.63571,12.1071,17.4054,16.3036,13.0607,11.8071,11.4893,12.7875,15.8732,12.6,9.66964,10.9929,13.4089,14.4786,11.1304,8.95536,11.3821,16.6,18.7464,16.6696,15.1018,14.9036,16.8929,18.2196,16.9143,14.4857,13.6232,13.2296
26.60 7.50 15.63 19.10
+6.76
9.79214,11.1936,8.91714,6.64929,5.99857,5.54,5.24857,8.26643,10.6286,10.1907,8.325,8.13571,9.635,9.91357,12.5907,11.2114,7.70786,14.5557,9.63714,11.0286,10.1921,10.2429,10.715,13.1264,17.4779,18.85,18.7364,13.7779,17.1021,10.1214,12.2264,11.225,13.2707,15.8471,15.6593,19.4579,15.875,13.5229,9.42714,8.81857,5.20857,8.45214,6.48643,14.3921,16.7429,10.785,17.2171,14.8379,20.0229,20.1129,12.7143,10.3843,16.36,11.9336,18.0379,14.0686,15.84,21.435,23.2286,24.82,17.1443,17.8457,17.5529,20.3536,17.6229,18.9057,20.7893,15.1571,14.2121,16.6579,15.4021,14.2857,18.1086,12.84,16.01,15.3321,18.5936,12.9257,17.7357,15.2871,18.9236,14.3186,15.0393,17.2929,15.2464,15.5679,10.6729,13.0114,16.2457,10.7093,15.9757,11.8507,14.1879,10.5943,13.3764,10.5164,17.6571,15.255,17.5929,14.1457,13.7471
28.60 2.00 13.85 26.60

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

TaalPictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter